Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo, Telefono Kodas 43 Longfordas

1-2