Radijo programų transliavimas, Telefono Kodas 68 Talinas

1-1